วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00

แชร์บทความนี้

 

สิ่งหนึ่งที่คนที่วางแผนไปเที่ยวกับบริษัททัวร์ มักจะมองข้ามและละเลยก็คือการทำประกันการเดินทาง เพราะคิดว่าทัวร์ได้ทำประกันการเดินทางให้แล้วซึ่งความเข้าใจเช่นนั้นก็ถูกต้องแต่ไม่ทั้งหมดสิ่งที่ตกหล่นไปก็คือหลายท่านไม่รู้ว่าเงื่อนไขความคุ้มครองที่บริษัททัวร์ทำให้นั้น อาจจะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกกรณีซึ่งลูกทัวร์เองก็อาจจะไม่ได้ฉุกคิดถึงเรื่องตรงนี้ และเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันอาจจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่มหาศาลบานปลายตามมา

โดยส่วนใหญ่ ประกันการเดินทางที่บริษัททัวร์ทำให้(ที่รวมอยู่ในค่าทัวร์) มักจะเป็นประกันภัยขั้นพื้นฐานซึ่งคุ้มครองเรื่องของอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ โรคภัยไข้เจ็บอันเกิดจากสุขภาพหรือ ความเสียหายอื่นๆ (เช่นซื้อทัวร์แล้วดันเกิดเหตุเดินทางไม่ได้)และในเงื่อนไขข้อยกเว้นในการรับผิดชอบที่ระบุไว้ท้ายโปรแกรมทัวร์ก็มักจะไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในโปรแกรม ซึ่งหมายความว่าหากเกิดมีค่าใช้จ่ายอื่นเช่น ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องจากปัญหาสุขภาพของท่าน ท่านต้องรับผิดชอบเอง

เรื่องโรคภัยไข้เจ็บอันเกิดจากสุขภาพนั้น บางทีก็ไม่มีอาการแสดงให้ทราบล่วงหน้า ผู้เขียนเคยมีคนรู้จักซึ่งดูภายนอกก็สุขภาพแข็งแรงดีขณะกำลังท่องเที่ยวอยู่ต่างประเทศ อยู่ๆ ก็เกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศเมื่อแปลงเป็นเงินไทยได้ยินว่าเป็นหลักล้าน โชคดีที่เขาทำประกันการเดินทางที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสุขภาพเอาไว้เพิ่มเติมซึ่งลำพังประกันของทางของบริษัททัวร์ไม่ครอบคลุมถึงตรงนี้ ถ้าไม่ทำประกันการเดินทางเองถึงแม้ว่าจะมีการสำรองจ่ายไปก่อน แต่สุดท้ายก็ต้องมาเรียกเก็บกับผู้ป่วยหรือญาติอยู่ดี

เมื่อประสบเหตุต้องรักษาตัวในต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงอีกอย่างหนึ่งซึ่งนอกเหนือไปจากค่ารักษาพยาบาล ก็คือค่าใช้จ่ายของญาติในการเดินทางไปดูแลคนไข้ ซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ไม่ใช่น้อย (ค่าตั๋วเครื่องบินเวลาที่เราซื้อแบบเร่งด่วน มักจะแพงกว่าการจองล่วงหน้า บางทีใบละเป็นแสน) นอกจากนี้ก็อาจจะมีถ้าไปประเทศที่ยังไม่ค่อยเจริญเครื่องไม้เครื่องมือไม่ค่อยมี ก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับประเทศ ซึ่งต้องมีการเตรียมการมากกว่าการเดินทางปกติ(เช่นการใช้รถพยาบาลและรถเฉพาะที่ยกเตียงผู้ป่วยเทียบเครื่องบิน,ต้องมีเจ้าหน้าที่การแพทย์บินไปกับคนไข้,ใช้พื้นที่บนเครื่องมากกว่าปกติ) มักจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ประกันการเดินทางบางแผนจะคุ้มครองค่าใช้จ่ายและช่วยประสานงานดำเนินการในส่วนนี้ให้ด้วย

นอกเหนือไปจากการประสบเหตุไม่คาดฝันในระหว่างเดินทางแล้วมีหลายครั้งที่ผู้เขียนพบว่าก่อนการเดินทาง มีลูกค้ามาซื้อทัวร์แล้วพอใกล้ถึงกำหนดวันเดินทางลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นบางอย่าง(เช่นมีสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยรุนแรงขึ้นมากะทันหันหรือ บ้านเกิดพายุน้ำท่วมเสียหายหนัก,ฯลฯ) และไม่สามารถหาผู้อื่นมาเดินทางแทนได้ทำให้ต้องทิ้งทัวร์ราคาหลายหมื่นบาทไปเพื่อไปจัดการกับเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง ความจริงแล้วเรื่องนี้คนส่วนใหญ่มักไม่รู้ว่าประกันการเดินทางบางแผนมีการคุ้มครองผลประโยชน์เพิ่มเติมในการเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง โดยผู้เอาประกันสามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายล่วงหน้าไปแล้วและไม่สามารถเรียกคืนได้ (เช่น ค่ามัดจำหรือค่าทัวร์เต็มจำนวนที่ใกล้กำหนดการเดินทาง) จากบริษัทประกันหากอยู่ในเงื่อนไขที่คุ้มครอง (เช่นตัวผู้เดินทางหรือสมาชิกในครอบครัวเกิดเจ็บป่วยรุนแรงขึ้นมากะทันหัน)อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ควรศึกษาเงื่อนไขที่เขาคุ้มครองและข้อยกเว้นต่างๆ ที่แผนการประกันการเดินทางของแต่ละบริษัทอาจจะมีรายละเอียดไม่เหมือนกัน

นอกจากความคุ้มครองเด่นๆ ที่น่าสนใจ ที่ยกขึ้นมากล่าวถึงในขั้นต้น ยังมีความคุ้มครองและและบริการ ดีๆ อื่นๆ อีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้กล่าวถึง อาทิเช่น การจ่ายเงินชดเชยกรณี การล่าช้าของเที่ยวบิน, การจ่ายเงินชดเชยกรณี ทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย (บางแผนถึงกับคุ้มครองกรณีบ้านถูกโจรขึ้นในระหว่างการเดินทาง) หรือแม้กระทั่งบริการช่วยเหลือด้านการเดินทาง (มีพนักงานคนไทยช่วยให้ข้อมูลหรือช่วยประสานงานทางโทรศัพท์กับชาวต่างประเทศ) ทั้งนี้ผู้เดินทางสามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากCall Center ของผู้ให้บริการการทำประกันการเดินทางที่ท่านสนใจ

สำหรับค่าใช้จ่าย (ค่าเบี้ย) ในการทำประกันการเดินทางนั้นไม่แพงเลยความคุ้มครองที่กล่าวมาข้างต้นแล้วค่าเบี้ยยังอยู่ที่ระดับราคาหลักร้อยไปจนถึงพันกว่าบาทสำหรับการเดินทางต่อทริป (ขึ้นกับประเทศ, ความคุ้มครองที่ต้องการและระยะเวลาที่ไป) ซึ่งถ้าเทียบกับราคาทัวร์ที่ท่านจ่ายก็ต้องถือว่าน้อยมาก(คือถ้าซื้อทัวร์ราคาหลายหมื่นได้ การซื้อประกันเดินทางเพิ่มอีกพันกว่าบาท ไม่น่าจะเป็นประเด็นที่เราจะประหยัดค่าใช้จ่ายแลกกับความสบายใจและค่าใช้จ่ายที่บานปลายจากเหตุไม่คาดฝันแล้ว ถือว่าคุ้มค่าน่าทำเพิ่ม) สำหรับใครที่เที่ยวบ่อย (มากกว่า 3 ครั้งต่อปี) ก็แนะนำให้ทำแบบเป็นรายปีไม่จำกัดครั้งการเดินทางจะยิ่งคุ้มขึ้นไปอีก

การทำประกันการเดินทางสมัยนี้ก็ง่ายมาก สามารถทำแบบออนไลน์ โดยเข้าเว็บไปกรอกแบบฟอร์ม แนบรูปพาสพอร์ต ชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต ใช้เวลาเสร็จสรรพก็ไม่น่าจะเกิน 15 นาทีก็ได้กรมธรรม์แล้ว ซึ่งเค้าจะส่งมาทางอีเมล์ เราสามารถเซฟกรมธรรม์เก็บเอาไว้ในสมาร์ทโฟน และควรส่งเป็นสำเนาต่อไปให้กับญาติ, เพื่อนร่วมทาง, หัวหน้าทัวร์ หรือคนอื่นๆ เพื่อให้เขารู้ว่าเราได้ทำประกันการเดินทางเอาไว้ เพื่อที่จะได้เรียกขึ้นมาใช้งานได้ในเวลาเกิดเหตุ อย่างไรก็ตามแนะนำว่า ควรจะทำแต่เนิ่นๆ เมื่อได้รับการยืนยันจากบริษัททัวร์ว่ากรุ๊ปออกเดินทางตามกำหนดเป็นที่แน่นอน เนื่องจากบางบริษัทประกันเค้าอาจจะมีเงื่อนไขข้อยกเว้นไม่จ่ายชดเชยการยกเลิกการเดินทางหากทำประกันก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วันซึ่งจะทำให้เราเสียสิทธิตรงนี้ไป

สำหรับท่านลูกค้าที่มีความประสงค์จะทำประกันการเดินทางเพิ่มเติมแต่ไม่สะดวกที่จะหาข้อมูลหรือดำเนินการเอง ก็สามารถแจ้งความประสงค์กับพนักงานของมิตรไมตรีทัวร์ที่ดูแลท่าน ซึ่งเราจะประสานงานติดต่อกับบริษัทที่เป็นพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทางในการให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการทำประกันการเดินทางในกรณีที่ท่านต้องการ

การเดินทางท่องเที่ยวที่ราบรื่นสนุกสนานนั้น เกิดจากการเตรียมการที่ดี และถึงแม้จะเกิดเหตุไม่คาดฝัน การเตรียมการที่ดีก็จะช่วยบรรเทาความไม่ราบรื่นต่างๆให้น้อยลง ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเดินทางครับ

แชร์บทความนี้

บทความอื่นๆ

เหตุใดต้องไปเยือน ทะเลสาบไบคาล หนึ่งปีมีครั้งเดียว

เหตุใดต้องไปเยือน ทะเลสาบไบคาล หนึ่งปีมีครั้งเดียว

August 3, 2023

ความงามทางธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์และความสำคัญทางนิเวศวิทยาของทะเลสาบไบคาล ทะเลสาบไบคาลตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของไซบีเรีย เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่มีความงามที่หาตัวจับยากและมีความสำคัญทางนิเวศวิทยาอย่างมาก ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ ทะเลสาบไบคาลจึงโดดเด่นในฐานะสถานที่ที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของรัสเซีย ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของไซบีเรีย เป็นทะเลสาบที่เก่าแก่และลึกที่สุดในโลก มีประวัติย้อนหลังไปถึง 25 ล้านปี และมีความลึกสูงสุด 1,700 เมตร ซึ่งทะเลสาบน้ำจืดโบราณแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจเท่านั้น แต่ยังมีคุณค่าทางวิทยาศาสตร์อย่างมากในฐานะทะเลสาบที่เก่าแก่ที่สุดที่มีอยู่บนโลก ทะเลสาบไบคาลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาชื่นชมน้ำทะเลสีฟ้าใสและสำรวจความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ช่วงเวลาที่ไปเที่ยวทะเลสาบไบคาล คือ เดือน ก.พ. – มี.ค. ของทุกปี ทางเรามีโปรแกรม ทัวร์ทะเลสาบไบคาล ปี 2567 แล้วนะคะ >> https://mitmaiteetour.com/search-tour/?q=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2&code=%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A5  

ทำไม ตุรกี จึงเปลี่ยนชื่อเป็น ตุรเคีย

ทำไม ตุรกี จึงเปลี่ยนชื่อเป็น ตุรเคีย

November 5, 2022

หลายคนคงสงสัยว่า ทำไมประเทศตุรกี ถึงเปลี่ยนชื่อเป็น ประเทศตุรเคีย อย่างมีผลบังคับใช้ทันที เมื่อเดือน 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งหนึ่งในเหตุผลหลักในการเปลี่ยนชื่อประเทศใหม่ของตุรกี คือ ชื่อประเทศตุรกี ที่เป็นภาษาอังกฤษ มีความหมายว่า ไก่งวง ซึ่งเป็นสัตว์ปีกที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลคริสต์มาส ปีใหม่ และวันขอบคุณพระเจ้า โดย นายเมฟลุต คาวูโซกลู รัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกี เปิดเผยว่า เขาได้ส่งจดหมายถึง นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการยูเอ็น เพื่อขอจดทะเบียนชื่อประเทศใหม่ในภาษาต่างประเทศเป็น “ตุรเคีย” (Turkiye) ซึ่งการเปลี่ยนชื่อเป็น Türkiye แสดงออกและเป็นตัวแทนถึงวัฒนธรรม อารยธรรม และค่านิยมของประเทศได้ดีที่สุด สำหรับเส้นทางทัวร์ตุรกี, ทัวร์ตุรเคีย เป็นดินแดนสองทวีปผนวกเอเชียกับยุโรปเข้ากันได้เป็นอย่างดี ยังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทบอย่างต่อเนื่องตลอดมา เนื่องจากเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่คุ้มค่า แต่ละเมืองของตุรกีก็มีความน่าสนใจที่แตกต่างกันออกไป ได้มีประสบการณ์ในการขึ้นบอลลูนที่ตุรกี ได้พักโรงแรมถ้ำที่ตุรกี แถมการเดินทางไปเที่ยวตุรกีก็แสนสะดวกสบาย เนื่องจากตุรกีฟรีวีซ่า หากการเดินทางของท่านครั้งต่อไป ให้ประเทศตุรเคีย เป็นจุดหมายปลายทางนะคะ ✅โปรแกรมทัวร์ตุรเคียคลิ๊ก : https://mitmaiteetour.com/turkey/ ✅ติดตามเราไว้รับโปรโมชั่นทัวร์สุดพิเศษ??>> https://line.me/R/ti/p/%40mitmaiteetour

รู้ไหม พิพิธภัณฑ์ที่มีผู้คนเยี่ยมชมมากที่สุดในโลก คือที่ไหน ?

รู้ไหม พิพิธภัณฑ์ที่มีผู้คนเยี่ยมชมมากที่สุดในโลก คือที่ไหน ?

February 14, 2020

พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ หรือ มูว์เซดูลูฟวร์ (ฝรั่งเศส: Musée du Louvre) หรือในชื่อทางการว่า the Grand Louvre เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมได้เมื่อปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมากกว่า 35,000 ชิ้น จากตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงศตวรรษที่ 19 อย่างเช่น ภาพเขียนโมนาลิซา, The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานของเลโอนาร์โด ดาวินชี หรือภาพ Venus de Milo ของอเล็กซานดรอสแห่งแอนทีออก ในปี พ.ศ. 2549 พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์มีผู้มาเยี่ยมชมเป็นจำนวน 8.3 ล้านคน ทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้มาเยี่ยมชมมากที่สุดในโลก … Continued

จองออนไลน์ 24 ชม.

ทัวร์คุณภาพ คัดสรรเพื่อคุณ

เดินทางได้ชัวร์

การันตีรางวัล Top Sales

จองง่าย ปลอดภัย 100%